ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: İdris Kuzu
Doğum Tarihi: 30/09/1977
Doğum Yeri: Denizli
Akademik Unvanı: Doçent doktor
İş Telefonu: 02124086666
İş Adresi:bahçelievler memorial hizmet Hastanesi
E-postası: idrisskuzu@gmail.com
Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): İngilizce
Uzmanlık Alanı: Sağlık bilimleri /endokrinoloji
mezuniyet: istanbul tıp fakültesi 2003
iç hastalıkları uzmanlık: Fatih sultan Mehmet EAH 2009
endokrinoloji uzmanlık: Şişli Etfal EAH 2014
endokrinoloji doçentlik: haydarpaşa nümune EAH 2018
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk endokrinoloji ve metabolizma derneği (2012) Türk Tabipler Birliği 2012

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 KUZU İDRİS,ZUHUR SAYİD SHAFİ,DEMİR NAZAN,AKTAŞ GÖKÇE,ÖZTÜRK FEYZA YENER,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2016). The diagnostic value of late-night salivary cortisol for diagnosis of subclinical
Cushing’s syndrome. Endokrynologia Polska, Doi: 10.5603/EP.a2016.0028, (Kontrol No: 2579810)

A.2 KUZU İDRİS,ZUHUR SAYİD SHAFİ,ÖZEL ALPER,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2015).
IS BIOCHEMICAL ASSESSMENT OF PHEOCHROMOCYTOMA NECESSARY IN ADRENAL INCIDENTALOMAS WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING FEATURES NON-SUGGESTIVE OF
PHEOCHROMOCYTOMA?. Endocrine Practice, Doi: 10.4158/EP151060.OR,
(Kontrol No: 2241392)

A.3 YENER ÖZTÜRK FEYZA,EROL SELVİNAZ,MASUM CANAT MUHAMMED,KARATAŞ SAVAŞ,KUZU İDRİS,DOĞAN ÇAKIR SEZİN,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2016). Patients with normocalcemic primary hyperparathyroidism may have similar metabolic profile as hypercalcemic patients. Endocrine Journal, 63(2), 111-118., Doi: 10.1507/endocrj.EJ15-0392, (Kontrol No: 2241659)

A.4 ZUHUR SAYİD SHAFİ,ÖZKAYALAR HANİFE,KUZU İDRİS,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ELBUKEN GÜLŞAH, TANIK CANAN,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2015). Expression of voltage gated potassium channel ether à go-go in pituitary adenomas of patients with acromegaly: A preliminary study.
Neuroendocrinology Letters, 36(2), 165-170., (Kontrol No: 2368080)

A.5 SHAFİ ZUHUR SAİD,EROL RÜMEYSA SELVİNAZ,KUZU İDRİS,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). The relationship between low maternal serum 25-hydroxyvitamin D levels and gestational diabetes mellitus according to the severity of 25-hydroxyvitamin D deficiency. Clinics, 68(5), 658-664., Atıf Sayısı: 19, Doi: 10.6061/clinics/2013(05)13, (Kontrol No: 2239868)

A.6 ZUHUR SAİD,ÖZEL ALPER,KUZU İDRİS,EROL RÜMEYSA SELVİNAZ,ÖZCAN NAZAN,BASAT OKCAN, YENİCİ FÜSUN,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2014). The Diagnostic Utility of Color Doppler Ultrasonography, Tc-99m Pertechnetate Uptake, and TSH-Receptor Antibody for Differential
Diagnosis of Graves’ Disease and Silent Thyroiditis: A Comparative Study. Endocrine Practice, 20
(4), 310-319., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.4158/EP13300.OR, (Kontrol No: 2238870)

A.7 ZUHUR SAYİD SHAFİ,KUZU İDRİS,UYSAL ENDER,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2014). Anterior pituitary hormone deficiency in subjects with total and partial primary empty sella: do all cases need endocrinological evaluation?. Turkish Neurosurgery, 24(3), 374-379., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.5137 /1019-5149.JTN.8671-13.0, (Kontrol No: 2367863)

EK-2
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.1 KUZU İDRİS,ZUHUR SAİD,YENER ÖZTÜRK FEYZA,KARATAŞ SAVAŞ,MEFKURE ÖZKAYA HANDE, MASUM CANAT MUHAMMED,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2014). A case with APECED syndrome. ECE 2014, Doi: 10.1530/endoabs.35.P221 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2371675)

B.2 ZUHUR SAİD,ÖZEL ALPER,DEMİR NAZAN,KUZU İDRİS,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). A comparative study evaluating the roles of inferior thyroid artery blood flow velocities measured by color flow Doppler ultrasonography, TSH receptor antibody and Tc99m pertechnetate uptake for differential diagnosis between Graves’ disease and silent thyroiditis. ECE 2013, Doi: 10.1530/endoabs.32. P983 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2371578)

B.3 YENER ÖZTÜRK FEYZA,MASUM CANAT MUHAMMED,SELVİNAZ EROL RÜMEYSA,KARATAŞ SAVAŞ, KUZU İDRİS,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). Plasmapheresis in rapid preparation of a patient with toxic multinodular goiter for surgery. ECE 2013, Doi: 10.1530/endoabs.32.P286 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2371106)

B.4 ZUHUR SAİD,DEMİR NAZAN,VELET SELVİNAZ,KUZU İDRİS,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ALTUNTAŞ
YÜKSEL (2012). Elephantiasis nostras verrucosa as a presenting cause of Cushings’ disease. ECE 2012 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2370210)

B.5 ZUHUR SAİD,EROL RÜMEYSA SELVİNAZ,KUZU İDRİS,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). The relationship between low maternal serum 25hydroxyvitamin D level and gestational diabetes mellitus according to the severity of 25-hydroxyvitamin D deficiency. ECE 2013, Doi: 10.1530/endoabs. 32.P111 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2371428)

B.6 KARATAŞ SAVAŞ,KUZU İDRİS,CANAT MASUM,EROL SELVİNAZ,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). Postmenopausal Sertoli–Leydig cell tumor in two patients. ECE 2013, Doi:
10.1530/endoabs.32.P305 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2370878)

B.7 YENER ÖZTÜRK FEYZA,EROL RÜMEYSA SELVİNAZ,KUZU İDRİS,MASUM CANAT MUHAMMED, KARATAŞ SAVAŞ,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). TSH secreting pituitary adenoma: a case report. ECE 2013, Doi: 10.1530/endoabs.32.P258 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2370968)

B.8 ZUHUR SAYİD SHAFİ,ÖZKAYALAR HANİFE,KUZU İDRİS,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ELBUKEN GÜLŞAH,
TANIK CANAN,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2015). Expression of Voltage Gated Potassium Channel Ether
`a Go-Go in Pituitary Adenoma of Patients with Acromegaly. ENDO2015 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2244563)

B.9 ALTUNTAŞ YÜKSEL,YENER ÖZTÜRK FEYZA,KUZU İDRİS,CANAT MUHAMMED MASUM,KARATAŞ SAVAŞ,DOĞAN ÇAKIR SEZİN (2015). A rare cause of increased bone mineral density in adulthood: autosomal dominant osteopetrosis. ECE 2015, Doi: 10.1530/endoabs.37.EP245 (Özet bildiri) (Kontrol No: 2371782)

B.10 Sayid Shafi Zuhur, Idris Kuzu, Rumeysa Selvinaz Erol Yuksel Altuntas A novel case of pituitary metastasis presented as the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone: an unexpected association Endocrine Abstracts (2016) 41 EP940 DOI:10.1530/endoabs.41.EP940

B.11 Idris Kuzu, Sayid Shafi Zuhur, Alper Ozel, Feyza Yener Ozturk Yuksel Altuntas.
Is biochemical assessment of pheochromocytoma necessary in adrenal incidentalomas with
magnetic resonance features non-suggestive of pheochromocytoma? Endocrine Abstracts
(2016) DOI:10.1530/endoabs.41.OC1.5

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1 ZUHUR SAYİD SHAFİ,KUZU İDRİS,YENER ÖZTÜRK FEYZA,ERDAMAR ÇETİN AYŞE SİBEL,ALTUNTAŞ
YÜKSEL (2015). The Role of Endoscopic Ultrasonography for Localization of Insulinomas without a Pancreatic Lesion on Magnetic Resonance Imaging: A Short Series and Literature Review. Turkish
Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 93-98., Doi: 10.4274/tjem.3007 (Kontrol No: 2243551)

D. 2 KUZU İDRİS, ZUHUR SAYİD SHAFİ , ÖZEL ALPER, OJALVO DAVİD, YENER ÖZTÜRK FEYZA , ALTUNTAŞ YÜKSEL . The Relationship between Empty Sella Syndrome and Hashimoto’s Thyroiditis.
Empty Sella Sendromu ve Hashimoto Tiroiditi Arasındaki İlişki. TurkishJournal of
Endocrinology and Metabolism, DOI: 10.4274/tjem.3558

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D.1 ÖZTÜRK FEYZA YENER,LARÇİN AYTEN,MASUM CANAT,KARATAŞ SAVAŞ,KUZU İDRİS,SEZİN DOĞAN ÇAKIR,YÜKSEL ALTUNTAŞ (2015). GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA POSTPARTUM 1. YIL VE SONRASINDA METABOLİK PROFİL DEĞERLENDİRİLMESİ. TEMD 2015, (Kontrol No: 2248414)

D.2 ZUHUR SAİD,KUZU İDRİS,EROL RÜMEYSA SELVİNAZ,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). Hipopituarism ve uygunsuz antidiüretik salınımısendromu ile presente olan yaygın metastatik küçük hücreli akciğer karsinomu: ender görülen birliktelik. TEMD 2013, (Kontrol No: 2369728)

D.3 KUZU İDRİS, ZUHUR SAİD,CANAT MASUM,KARATAŞ SAVAŞ, ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). APECED sendromlu olgu. TEMD 2013, (Kontrol No: 2245388)

D.4 ZUHUR SAYİD SHAFİ,KUZU İDRİS,YENER ÖZTÜRK FEYZE,UYSAL ENDER,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2014). Total ve parsiyel primer boş sella olgularında ön hipofiz hormon yetersizliği: Tüm olgularda endokrinolojik değerlendirme gerekli midir?. TEMD 2014, (Kontrol No: 2245037)

D.5 KUZU İDRİS, ZUHUR SAİD,KARATAŞ SAVAŞ,ALTUNTAŞ YÜKSEL (2013). TEK TARAFLI ADRENAL KİTLENİN OLUŞTURDUĞU SUBKLİNİK CUSHİNG VE PRİMER ALDOSTERONİSM. TEMD 2013, (Kontrol No: 2245633)

D.6 KUZU İDRİS, ZUHUR SAİD,YENER ÖZTÜRK FEYZA,KARATAŞ SAVAŞ, DOĞAN ÇAKIR SEZİN,ÖZKAYA HANDE MEFKURE,CANAT MASUM, AALTUNTAŞ YÜKSEL (2014). 17 alfa hidroksilaz yetmezliği olan olgu. TEMD 2014, (Kontrol No: 2369979)